Chính sách bảo hành

Áp dụng cho sản phẩm của Đồng phục Vietuni, không áp dụng cho dịch vụ in gia công các sản phẩm của khách hàng.

1. Thời gian bảo hành.