Chính sách đặt hàng

Nhằm hỗ trợ khách hàng có thể hiểu rõ hơn về quá trình đặt hàng tại Vietuni, khách hàng đặt theo các bước quy trình sau đây: